Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov stanovuje základ, pravidlá a obmedzenia zhromažďovania a spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou​ Iveta Vargová​. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, ako sú Vaše osobné údaje spracované a dôvody ich spracovani​a​.
Správca osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ku dňu 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú . v. EÚ L 2016, č. 119, s. 1), ďalej len "GDPR"

je fyzická osoba ​Iveta Vargová so sídlom Poliakovce 55, 08611 Hrabovec, IČO: 50235460 registrovaná na: Okresný úrad Bardejov, odbor živnostenského podnikania č. živnostenského registra 760-18688 telefonne číslo +421948 894 373 a ktorá prevádzkuje webovú stránku www.e-betterstyle.sk

Prehlasujem,

že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Kontaktné údaje: kontakt.ebetterstyle.sk@gmail.com

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR. Účelom ich spracovania je zabezpečiť, aby sme plnili svoje povinnosti a chránili naše práva súvisiace s Vašou prípadnou registráciou. Spracovanie dát je založené na nižšie popísaných zásadách.


​O​sobné údaje
Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje (tj. Informácie, vďaka ktorým Vás môžeme identifikovať), ktoré nám poskytnete ​cez formulár alebo emailom na kontakt@better​style-slovensko.sk ​ alebo iným spôsobom..​
Zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:
Meno
Priezvisko
E-mail
Zadanie týchto údajov je dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia realizácie niektorých služieb nebude možná.
Informácie o Vás používame na tieto účely:
aby sme Vás mohli informovať pomocou e-mailu o možnej spolupráci a produktoch a službách, ktoré by Vás podľa nášho názoru mohli zaujímať - pokiaľ s tým budete súhlasiť;
aby sme zaistili odpovede na Vaše dotazy,
aby sme našim webovým stránkam zaistili bezpečnosť;
aby sme mohli odpovedať na otázky a žiadosti predloženej príslušnými orgánmi alebo úradmi;

Zdieľanie vašich údajov

Vaše údaje nie sú predávané na komerčné účely.
Vaše údaje môžu byť za striktne definovanými účelmi sprístupnia tretím stranám​ až po registrácii do Klubu v spoločnosti BetterStyle Czech s.r.o. ​ ako sú:
Obchodní partneri, tj. Dodávatelia a subdodávatelia, vykonávajúci zmluvy, ktoré uzatvárame s nimi alebo s Vami. To platí najmä pre doručovacej spoločnosti, dopravcu, spoločnosti na vymáhanie dlhy, poskytovateľov logistických služieb (napr. Balenie), spotrebiteľské služby.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem / potrebujeme 100 dní.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši sponzori aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Používanie služby deťmi:

Webová stránka nie je adresovaná osobám mladším ako šestnásť rokov, a preto očakávame, že takéto osoby nebudú jej prostredníctvom poskytovať osobné údaje.

Dátum zverejnenia 1.8.2021. 

Betterware-BetterStyle-Blue Nature
Pridajte sa a nakupujte so zľavou 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!